Coda Service
Coda Service Oy är ett företag specialiserat på ICT-projektledning. Jag grundade detta enmansföretag 2010. Min målsättning är att erbjuda tjänster till huvudsakligen stora och medelstora företag i Helsingforsområdet. Beroende på uppdragets karaktär är jag också flexibel till arbetsrelaterade resor. Jag kan leda projekt på Finska, Engelska, Svenska, Ryska och Tyska.
Expertområden
Mer detaljerad information av mina specifika erfarenhetsområden återfinns I min CV som jag gärna presenterar så snart vi har inlett en dialog om tänkbart samarbete. Jag har en gedigen historia i utveckling av projektledningsmetodik och arbetssätt i Finland. Jag är medlem i Finska projektledningsföreningen och har tidigare också varit styrelsemedlem i denna förening.
Referenser
Kundbasen för Coda Service består så här långt av stora internationella ICT-företag, ett finskt dotterbolag till ett stort multinationellt byggföretag, samt ett känt finans- och försäkringsföretag. Jag är även ansluten till några av de ledande finska IT-konsultföretagen. Affärsområdena för projekten hittills har varit B2B CRM, Business intelligence, management and regulatory reporting, migration av IT-infrastruktur och databaser samt uppgraderingar av dessa.
Coda
Coda är en musikterm som används i västerländsk musik och som refererar till ett slutstycke på en musikalisk komposition. Namnet på företaget är taget från detta. Detta skall symbolisera att de projekt som företaget åtar sig skall slutföras med hög kvalitet ända till slutet och skapa för kunden ett gott intryck som består. Det refererar också till en av mina hobbies: att spela träblåsinstrument i några ensembler.